Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel

Waarom duurzaam verbouwen

Glasisolatie

Gevelisolatie

Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie

Wij verduurzamen ons eigen bedrijf

Let op: Wij hebben teksten van de website van het RVO gehaald. Dat is bewust gedaan om te tonen dat wij ons aan die richtlijnen houden voor u. Het kan zijn dat onze teksten verouderd zijn. Raadpleeg daarom de onderstaande link.

Waarom duurzaam verbouwen

Met het oog op de toekomst zien wij duidelijk dat verduurzaming een steeds belangrijkere rol neemt. Wij namens de Koning vinden dit belangrijk. Niet alleen voor ons en u, maar juist voor de toekomst met het oog op de komende generaties.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen van dubbelglas, aanbrengen van dak- of vloerisolatie en het isoleren van de gevel. Het plaatsen van zonnepanelen en het installeren van warmtepompen blijven voorlopig ambities van ons. Dat is iets waar wij ons de komende tijd in gaan verdiepen.

Wij beginnen met hetgeen waar wij goed in zijn. Isoleren!
Wij geven u ook graag advies. Niet alleen vanuit ons, maar ook hoe jij een correcte aanvraag kan doen voor een eventuele subsidie!

Glasisolatie

Let op: Wij hebben voorwaarden van de website van het RVO gehaald. Dat is bewust gedaan om te tonen dat wij ons aan die richtlijnen houden voor u. Het kan zijn dat onze teksten verouderd zijn. Raadpleeg daarom de RVO link voor actuele informatie.

Voorwaarden triple glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple-glas is maximaal 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het Triple glas telt hierin mee. U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor Triple glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wijzen we de laatste aanvraag af. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het Triple glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden HR++ glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.
 • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor HR++ glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wordt de laatste aanvraag afgewezen.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het HR++ glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerend paneel in kozijn

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.
 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het paneel, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerende deur

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.
 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere susidiebedrag voor het Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief de deur, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Meetmethode isolerend glas

Om subsidie aan te vragen bij de overheid heeft u de oppervlakte van het glas nodig in vierkante meters. Er zijn 2 meetmethoden. In onderstaande download leest u welke voor u van toepassing is en hoe u meet.

bron RVO jan 2023
Wij houden de bronnen van het RVO aan. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Gevelisolatie

Let op: Wij hebben voorwaarden van de website van het RVO gehaald. Dat is bewust gedaan om te tonen dat wij ons aan die richtlijnen houden voor u. Het kan zijn dat onze teksten verouderd zijn. Raadpleeg daarom de RVO link voor actuele informatie.

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen bodemisolatie of vloerisolatie. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden gevelisolatie

 • U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.
 • U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor gevelisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Bodem- of vloerisolatie

Voorwaarden bodemisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie of bodemisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweedekeer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden vloerisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie

Let op: Wij hebben voorwaarden van de website van het RVO gehaald. Dat is bewust gedaan om te tonen dat wij ons aan die richtlijnen houden voor u. Het kan zijn dat onze teksten verouderd zijn. Raadpleeg daarom de RVO link voor actuele informatie.

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak
 • U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

 • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Wij verduurzamen ons eigen bedrijf

Met het oog op de toekomst zien wij duidelijk dat verduurzaming een steeds belangrijkere rol neemt. Wij namens de Koning vinden dit belangrijk. Niet alleen voor ons en u, maar juist voor de toekomst met het oog op de komende generaties.

 • Momenteel hebben wij 7 electrische bedrijfswagens rijden, dat scheelt in de CO2 emmissie uitstoot
 • Wij zijn al 2 jaar van het gas af, dit hebben wij gedaan door te investeren in een [invullen + foto]
 • Wij hebben maar liefst 100 zonnepanelen op het dak liggen.
 • Tevens proberen wij in ons werk, waar mogelijk, zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen.